SCADA Assassin

SCADA Assassin راهکار اختصاصی شرکت ابزار دقیق سیف برای ممیزی و تست داینامیک محصولات نرم افزاری و سخت افزاری صنعتی است. SCADA Assassin با بکارگیری تکنیک Fuzzing و Fault Injection در محصولاتی که کاملا بسته بوده و هیچ سورس کدی از آنها در اختیار نیست، امکان بررسی و اطمینان از عدم وجود هرگونه رخنه امنیتی 0-Day را در محصولات یاده شده فراهم میآورد. SCADA Assassin با پویش حداکثری Code Path و با تست بهینه امکان CodeConverge را د ر بهترین زمان ممکن فراهم میکند.