IronFox

IronFox راهکار جامع و کاملا تخصصی برای حفاظت از سرویسها و برنامه های کاربردی تحت وب است.  IronFox درشکل توزیع شده و با معماری Stateless خود قابلیت پردازش میلیونها درخواست بر ثانیه در مد پراکسی معکوس را داشته و میتواند حملات توزیع شده در لایه کاربردی تحت وب را کاملا پایش و هچنین از API های منتشر شده در فضای عمومی و یا خصوصی محافظت کند.